Terry Rein

Artwork

Magnolia

Terry Rein

Magnolia

Wood

()

$254

Mesquite

Terry Rein

Mesquite

wood

()

$230

Ash

Terry Rein

Ash

4 1/8 x 5

4.13 x 5 in (10.49 x 12.70 cm)

$96

Mesquite

Terry Rein

Mesquite

1 3/4 x 2 1/8

1.75 x 2.13 in (4.44 x 5.41 cm)

$24

Mesquite Turning

Terry Rein

Mesquite Turning

wood

7.13 x 9.25 in (18.11 x 23.50 cm)

$310

Salt Cedar

Terry Rein

Salt Cedar

Wood

4.38 x 4 in (11.13 x 10.16 cm)

$84